Merkezimizde üniversitemiz öz kaynakları ve TÜBİTAK, TÜSEB gibi kurumlar tarafından desteklenen projeler yürütülmektedir.

Merkezimizde yürütülmekte olan projeler:

  • TÜBİTAK 321S121, M2 Polarize Mikroglia Kökenli Eksozomal miR-191-5p’nin Oksidatif Stres Aracılı Nöronal Hasar Üzerindeki Nöroprotektif Etkilerinin Incelenmesi, Yürütücü: Doç. Dr. Kemal Uğur TÜFEKCİ, Sonuçlandı, SBAG – Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, 1002 – Hızlı Destek, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.03.2022 – 01.03.2023.
  • TÜBİTAK 321S141, Mikroglial NLRP3 İnflamazom Aktivasyonunun GABAerjik Ara Nöron Farklılaşmasına, Sağ Kalımına ve Perinöronal Ağlara Etkisinin İncelenmesi, Yürütücü: Doç. Dr. Kemal Uğur TÜFEKCİ, Yürürlükte, SBAG – Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, 3501 – Kariyer, ARDEB, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.04.2022 – 01.04.2024.